دوستان خوب و پر تلاش دوره ي بيست و هفتم سروش

از امروز برنامه مطالعاتي شما به منظور كسب آمادگي هر چه بيشتر براي

نتيجه خوب و منطقي در آزمون بزرگ گاج آغاز خواهد شد.


 

روز دوم:

خيلي فرصتي نداريم تا از دست بدهيم بنابراين

تمام تلاش خودمون را انجام مي دهيم تا

طعم شيرين موفقيت را بچشيم.

برنامه مطالعاتي را به خوبي اجرا كنيد.

الزامي


 

نكات ضروري براي شروع در روز نخست:

اول : هيچ تكليف و وظيفه اي نبايد به خاطر برنامه مطالعاتي دچار نقص يا عدم شود و شما مي بايست تمام وظايف خود را تمام و كمال انجام دهيد.

دوم: مدت دوره مطالعاتي شما پانزده روز است.

سوم: هرگونه نقص و يا كمبود در كليه دروس و جزوه ها و كتابها مي بايست قبل از شروع به درس خواندن برطرف و جبران نماييد.

چهارم: بدانيد كه رمز موفقيت شما فقط و فقط اعتماد به نفس و اينكه مطمئن باشيد كه هيچ وقت براي جبران دير نخواهد بود و شما حتما موفق خواهيد شد.

پنجم: امروز را به رفع همه ي كمبود ها و نقص هاي خود در دروس مختلف اختصاص دهيد تا فردا در آغاز رسمي برنامه مطالعاتي گام دوم را مستحكم و قوي برداريد.

ششم: من مطمئن هستم همه ما پيروز و سربلند خواهيم بود.

هفتم: " نميتوانم " خيلي وقت است كه از بين ما رفته و به ديار باقي شتافته است و ما را با تواناييهايمان تنها گذاشته است، اميدواريم با موفق شدن در زندگيمان بتوانيم جبران كم كاريهاي "نميتوانم" را بكنيم.


حرف آخر

دوش بگيريد و آرام فعاليتهاي خود را آغاز كنيد.

نماز را ترك نكنيد.

هر پنجاه و پنج دقيقه ، پانزده دقيقه استراحت كنيد.

احترام به اطرافيان فراموش نشود.

تا فردا مقدمات ماراتون علمي خود را فراهم كنيد.

ما پيروزاين ميدان هستيم.

 

  

 

 

 


یکمی کمک میخوای ؟

اميرحسين مهجوريان: اقاي مظلومي من مهجوريان هستم ساعت ٣:٣٠ دقيقه است من ازمون يادم رفت ببخشيد
......................................